Estudis de Cicle Formatiu
de Grau Superior

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut de de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el sector econòmic d’una empresa gran, mitjana o petita, d’àmbit públic o privat i en organismes públics.

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya
Població: Sant Carles de la Ràpita
Web: www.ipaac.cat

ESARDI
Població: Amposta
Web: https://www.esardi.cat

Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

Escola d’Art i Disseny de Móra la Nova
Població: Móra la Nova
Web: https://webfacil.tinet.cat/escolartmoralanova/61925
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Institut de Dertosa
Població: Tortosa
Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya
Població: Sant Carles de la Ràpita
Web: www.ipaac.cat
Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut de l’Ebre Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

Institut Julio Antonio
Població: Móra d’Ebre
Web: https://agora.xtec.cat/iesjulioantonio/
Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Institut Tecnificació
Població: Amposta
Web: www.itecnificacio.cat
Escola d’Art i Disseny de Móra la Nova
Població: Móra la Nova
Web: https://webfacil.tinet.cat/escolartmoralanova/61925
Institut de Roquetesa
Població: Roquetes

ESARDI
Població: Amposta
Web: https://www.esardi.cat

Institut Ramón Berenguer IV
Població: Amposta
Web: https://www.iesramonberenguer.org/
Vídeo: https://youtu.be/o81zVez50jU
Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
És competència general d’aquest tècnic programar i organitzar la realització dels plans de manteniment de maquinària i equip industrial, a partir de la documentació tècnica. Coordinar i supervisar l’execució dels processos de manteniment i realitzar la instal·lació en planta de la maquinària i equip industrial i la seva posada al punt, optimant els recursos humans i els mitjans disponibles, donant el suport necessari als tècnics de nivell inferior i aconseguint els nivells de qualitat i condicions de seguretat establertes i de normalització vigent. Desenvolupar projectes de modificació o de millora de la maquinària a partir de l’avantprojecte, d’acord amb les normes establertes i garantint la viabilitat de la fabricació.

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org
La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i controlar establiments d’allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant els objectius dels diferents departaments, les accions comercials i els resultats econòmics de l’establiment, prestant el servei en l’àrea d’allotjament i assegurant la satisfacció dels clients.

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org
Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com
Escola Agrària d’Amposta
Població: Amposta
Instagram: eaamposta
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UQtQlvRFXKY
Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

ESARDI
Població: Amposta
Web: https://www.esardi.cat

Institut de Flix
Població: Flix

Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
Població: L’Ametlla de Mar

L’Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
Població: L’Ametlla de Mar

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut Montsià
Població: Amposta
Web: www.iesmontsia.org

Institut de Flix
Població: Flix
Web: https://iesflix.cat/

Escola Agrària de Gandesa
Població: Gandesa
Web: https://agora.xtec.cat/eca-gandesa/

L’Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

L’Institut de l’Ebre
Població: Tortosa
Web: www.iesebre.com

Institut Dertosa
Població: Tortosa
Web: https://agora.xtec.cat/insdertosa/