Judit Julià Hernández (tècnica d’Igualtats dels ST del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.)

Speciality
Tècnica d'Igualtats dels ST del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre.

All session
by Judit Julià Hernández (tècnica d’Igualtats dels ST del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.)