Laura Queral (tècnica de mobilitat d’Obre’t Ebre)

Speciality

L’associació Obre’t Ebre neix per a respondre a la necessitat de treballar per a la igualtat d’oportunitats i la cohesió del jovent i la infància i persones adultes d’aquestes zones. Aquest és l’objectiu que impulsa a Obre’t’Ebre a continuar amb el desenvolupament d’accions que afavoreixin el jovent i la infància del territori.

All session
by Laura Queral (tècnica de mobilitat d’Obre’t Ebre)